Home  |  Geschiedenis  |  Ladies  |  Aanmelden  |  Verslagen  |  Foto's  |  Contact  |  Links  |

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar Queen Florence via "Contact".

   

Onze regels
Chapeau Rouge hanteert de volgende regels:
 
De dress-code: De Red Hatters zijn verplicht om een rode hoed en paarse kleding te dragen met veel glitters en bling-bling.
Het is de bedoeling dat er iedere maand leuke activiteiten worden georganiseerd; iets creatiefs, cultureel of interessants,
een gezellige bijeenkomst thuis of in een restaurant.
De organisatie van de uitjes ligt steeds bij iemand anders maar vindt wel plaats in samenspraak met Queen Florence.
 
Plezier en vriendschap staan voorop bij de Chapeau Rouge.
Ieder lid die het plezier verstoort, kan verzocht worden de chapter te verlaten.
Dit ter beoordeling van het bestuur.
De Red Hat chapter Chapeau Rouge houdt zich hiermee aan de voorwaarden van de Red Hat Society,
zoals die door de moederorganisatie in Amerika gesteld zijn.
 
De jaarlijkse bijdrage voor Chapeau Rouge bedraagt 25 Euro per jaar voor de Lief & Leed pot. Hieruit worden o.a. de Amerikaanse Red Hat Society en
de website betaald.
Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die Chapeau Rouge Maassluis aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.
 
De informatie op www.chapeau-rouge.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
 
Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Chapeau Rouge Maassluis (ook niet via een eigen netwerk).
 
Het gebruik van onze Uniform Resource Locator (afgekort URL) nl.: www.chapeau-rouge.nl voor social networks zoals bijvoorbeeld Hyves en Facebook, prive of Twitter sites, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Chapeau Rouge Maassluis.
 
Chapeau Rouge Maassluis kan er niet voor instaan dat de informatie op www.chapeau-rouge.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 
Chapeau Rouge Maassluis sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.chapeau-rouge.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.chapeau-rouge.nl te kunnen raadplegen.
 
Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van zaken die inbreuk maken op wettelijke bepalingen of inbreuk maken op rechten van derden kunt u mailen naar: queenflorence@chapeau-rouge.nl